Användarvillkor och licenser

Digitalt material:

Som digitalt material räknas allt där du får en fil skickad till dig efter köp, dvs SVG, PNG, JPG, PDF osv. Dessa filer får du använda för privat bruk. Du får använda dem precis som du vill för att skapa åt dig själv, med undantag av att använda dem på hemsidor och liknande (för att det är så lätt att bara högerklicka på en bild och ladda ner den).

 

Kommersiell användning:

Med en licens för kommersiell användning får du använda filen för att skapa t.ex. tryck på kläder som du säljer, eller göra posters där en bild ingår. Du får inte sälja/erbjuda filen i din tur, ej heller ändra filen och sälja/erbjuda den som din egen.

Prisexempel för kommersiell licens vid skapande av egna tryck t.ex:

1-20 ex av en design - 50kr

21-50 ex av en design - 75kr

51-100 ex av en design - 99kr

100+ ex av en design - 299kr

Kontakta mig gärna för mera information om de kommersiella villkoren.