Figurer - flera färger

Alla filer är testade och provskurna i Silhouette Studio.

På grund av den digitala filens natur görs inga återköp på digitalt material.

Alla filer är för privat bruk och ej för kommersiell användning. Önskas kommersiell licens; läs mer här!